Mercedes-Benz

Zamena od koje korst ima i životna sredina.

Procena životnog ciklusa Mercedes-Benz fabrički obnovljenih rezervnih delova govori sama za sebe – kao što se vidi na primeru fabrički obnovljenog rezervnog motora OM906 i fabrički obnovljenog menjača G281 za kamione, kao i fabrički obnovljenog menjača NAG2 za putničke automobile i dostavna vozila. Procene životnog ciklusa su sertifikovane od strane nezavisne Nemačke inspekcijske organizacije TÜV Süd u skladu sa međunarodnim standardima.

Očuvanje koralnih grebena

Kako fascinantni svetovi ne bi bili izgubljeni: jedan obnovljeni menjač NAG2 smanjuje emisiju sumpor-dioksida za 1,41 kg u poređenju sa novim menjačem. To znači da će 2,2 kg koralnih grebena biti spašeno od uništenja.

Smanjenje emisije CO2.

Nada raste sa svakim obnovljenim motorom: jedan obnovljeni motor OM906 smanjuje emisiju ugljen dioksida za 527 kg u poređenju sa novim motorom. potrebno je 10 godina da bi 14 stabala pretvorilo tu količinu ugljen dioksida u kiseonik (0,039 tona CO2 po drvetu tokom tog perioda).

Očuvanje izvorskih voda.

Kristalno čiste prednosti naše pitke vode: obnovljeni menjač NAG2 smanjuje emisiju fosfata za 0,06 kg u poređenju sa novim menjačem. To je dovoljno da se osigura 12.000 litara pitke vode (sa maksimalno dozvoljenim nivoom PO4 od 5 mg/l).

Ušteda energije.

Smanjenje CO2, koji je štetan za klimu: obnovljeni menjač G281 uštedi 7300 MJ u poređenju sa novom jedinicom. Ova energija je dovoljna da napaja laptop 450 dana (pri prosečnoj potrošnji od 0,069 kWh).